Baigėsi Tarptautinis socialinių mokslų tinklo NORFACE paraiškų kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“

Paskelbtas NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“ (angl. Enhancing well-being for the future) teikti paraiškas.
Paraiškų teikimo terminaiTarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku)
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja finansuojančios institucijos iš 18 valstybių (išvardintos kvietimo dokumentuose)
Numatomas kvietimo biudžetas – 16 mln. eurų
Kvietimo tematikaKvietimo temos (anglų kalba):
1.
Crises, challenges, and well-being;
2.
Environmental challenges and well-being;
3.
Well-being and mental health;
4.
Well-being, economy, and politics.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių.
Papildoma informacijaBirželio 16 d. 10 val. (CEST) organizuojamas nuotolinis informacinis renginys pareiškėjams. Pareiškėjams sukurta specialiai kvietimui skirta partnerių paieškos platforma.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Vykdančioji institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Mokslo projektų trukmė – 24-36 mėn.
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai, skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius, skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
  • Daugiau informacijos ir dokumentai dalyviams iš Lietuvos – Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės polapyje.
Daugiau informacijos
 
Grįžti