Baigėsi 2023 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 100 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2023 m. rugsėjo 5 d. 12 val.

Dėmesio! Prieš teikdami paraiškas susipažinkite su šios finansavimo priemonės
konkursinėmis nuostatomis ir dokumentais.

Remiamos mokslo sritys
Kvietimas yra skirtas visų mokslo sričių projektams.

Galimi pareiškėjai ir partneriai iš Japonijos
Paraiškas teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu. Lietuvos vykdančioji institucija turi būti mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Abiejų šalių projekto vadovai turi būti mokslininkai.

Paraiškas kvietimui gali teikti tie Projektų pagrindiniai vykdytojai, kurie Lietuvos-Japonijos bendrų mokslo projektų nevykdo (-ė) pagal 2021 m. ir 2022 m., o sklaidos projektų – pagal 2022 m. konkursus.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos paraleliai abiejose šalyse. Lietuvos mokslininkai teikia paraiškas Tarybai. Japonijos partneriai teikia paraiškas Japonijos mokslo skatinimo organizacijai (angl. Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) pagal dvišalio bendradarbiavimo schemą (nuoroda anglų kalba).
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 5 d. 12 val. Kartu su paraiška būtina pateikti vykdančiosios institucijos raštą ir priedus:
  1. Projekto vadovo, kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymus ir paskutinių dešimties metų (2014–2023) svarbiausių publikacijų sąrašus;
  2. Partnerio iš Japonijos nurodytų projekto vykdytojų gyvenimo aprašymus anglų kalba ir paskutinių dešimties metų (2014–2023) svarbiausių publikacijų sąrašus.
Lietuvos dalyvių paraiškos rengimo ir vertinimo nuostatos
  1. Bendri projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2024 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d. Ilgiausia mokslo projektų trukmė – 2 metai. Ilgiausia sklaidos projektų trukmė – 12 mėnesių (iki vienos savaitės trukmės seminaras organizuojamas laikotarpyje nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d.).
  2. Projektų pabaiga turi būti planuojama kovo‒gruodžio mėnesiais.
  3. Projektų lėšos turi būti planuojamos visam vykdymo laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
  4. Taryba finansuoja tik Lietuvos institucijų ir jų vykdytojų išlaidas projektuose.
  5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  6. Paraiškos pildomos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
  7. Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos-Japonijos projektų tinklapyje.
Informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18297, e. p. [email protected].
 
Grįžti