Baigėsi 2023 m. kvietimas teikti paraiškas edukologijos tyrimų proveržio programai

Kvietimo lėšos15 mln. eurų
Projekto biudžetasiki 500 000,00 eurų
Paraiškų teikimo pabaiga2023 m. rugsėjo 30 d., 16 val.
Projekto trukmėiki 36 mėn.
Galimi pareiškėjaiĮ Švietimo ir mokslo institucijų registrą įtrauktos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.
Reikalavimai projektamsEdukacinių tyrimų projektai vykdomi be partnerių.
Edukacinių tyrimų projektas turi atitikti bent vieną iš Aprašo 18 punkte nurodytų švietimo ir ugdymo srities mokslinių tyrimų tematikų.
Edukacinių tyrimų projekto mokslinio tyrimo grupės sudėtyje turi būti bent po vieną užsienio tyrėją, edukologijos krypties doktorantą, magistro (ar jam prilygintą) ar daktaro laipsnį turintį mokytoją. Į tyrėjų grupės sudėtį taip pat gali būti įtraukti podoktorantūros stažuotojai ir ugdymo mokslų studijų bei gretutinių studijų magistrantūros studentai.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiška (anglų kalba) teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. (sistema bus atvira nuo rugpjūčio 20 d.)

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
1
Institucijos raštas dėl edukacinių tyrimo projekto vykdymo užtikrinimo (lietuvių kalba);
2
Mokslinio tyrimo vadovo ir pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymai (anglų kalba);
3
Užsienio tyrėjo, įtraukiamo į mokslinio tyrimo grupės sudėtį ir siekiančio įrodyti ne trumpesnę nei 3 metų darbo užsienyje trukmę, darbo sutarties (-ių) su užsienio institucija (-jomis) kopija (-os) ir (ar) kiti dokumentai (anglų kalba);
4
Informacija apie edukacinių tyrimų projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (pagal Švietimo plėtros programos pažangos priemonės nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo priedą teikiama Pareiškėjo deklaracija) (lietuvių kalba);
5
Išlaidų pagrindimo dokumentai (darbo užmokesčio priskaitymo–atskaitymo žiniaraščius, darbo sutartis, sudarytas prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis, tiekėjų komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.).
Paraiškų vertinimo tvarkaEkspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių tvarka sudarytos užsienio ekspertų komisijos.
Išsamesnę informaciją teikiaProgramų koordinatorė Jurgita Taukytė, el. p. [email protected], tel. 8 604 75 637;

Programų koordinatorė Jolanta Petrauskaitė, el. p. [email protected], tel. 8 604 53 567

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
 
Grįžti