Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti.
Kvietimo apimtisKvietimas skirtas teikti paraiškas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti siekiant paskatinti Lietuvos mokslo institucijas bei asocijuotas verslo struktūras, įskaitant klasterių koordinatorius, per efektyvią tarptautinę tinklaveiką įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti. Projektuose finansuojamos narystės tarptautiniame tinkle mokesčio išlaidos ir kelionių (komandiruočių), susijusių su dalyvavimu tarptautiniame tinkle, išlaidos.
Kvietimo lėšosKvietimui skiriamos lėšos: 2,8 mln. Eur
Paraiškų teikimasParaiška pildoma lietuvių kalba ir teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. gruodžio 29 d. 15 val.
Paraišką teikia:
Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
Lietuvoje registruota asocijuota verslo struktūra (įskaitant klasterių koordinatorius)
Dėl dalyvavimo kiekviename tarptautiniame tinkle teikiama atskira paraiška
Projekto terminaiPradžia2024 sausio mėn.
Trukmėne ilgesnė nei 27 mėn., iki 2026 m. kovo 1 d.
Projekto biudžetasne mažesnis nei 3 tūkst. Eur ir ne didesnis nei 80 tūkst. Eur
tarptautinio tinklo metinis narystės arba įstojimo mokestis turi būti ne mažesnis nei 1 tūkst. Eur
išlaidos komandiruotėms gali sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų
tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau nei 2020 m. vasario 1 d. ir ne vėliau kaip 2026 m. kovo 1 d.
Kartu teikiami privalomi dokumentaiNarystę tarptautiniame tinkle patvirtinantys dokumentai (sutartis ir (arba) sąskaita faktūra ar kiti narystę įrodantys dokumentai)
Vienos įmonės deklaracija
Tarptautinės paraiškos programos „Europos horizontas“ kvietimuose pateikimą įrodantys dokumentai, jei į projekto veiklas įtraukiamos išlaidos nuo 2020-02-01 iki 2023-12-31
Paraiškų vertinimasParaiškų vertinimo metu tikrinama, ar pateiktos paraiškos atitinka Taisyklėse bei Kvietime nurodytus reikalavimus ir įvertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus
Papildoma informacijaLėšų skyrimo forma yra negrąžintina subsidija (dotacija), finansavimo intensyvumas MSI - 90 %, verslo asocijuotoms struktūroms – 80 %. Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri atitinka de minimis reglamento nuostatas.
Įgyvendinant projektą dėl kiekvienos narystės tarptautiniame tinkle privaloma pateikti atskirą tarptautinę paraišką programos „Europos horizontas“ kvietimuose
 
Grįžti