Baigėsi XIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2024–2027 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XIII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
Kvietimo lėšos~21 mln. Eur
Paraiškų teikimo adresas
Paraiškų teikimo terminasIki 2024 m. sausio 16 d. 24 val.
Projekto terminaipradžia2024 m. liepos 1 d. – 2024 m. rugsėjo 1 d.
trukmėne ilgesnė nei 36 mėn.
Projekto biudžetasne didesnis nei 200 tūkst. Eur
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Kvietimo konkursaiI. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba
Anglų kalba
II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba
Anglų kalba
III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba
Anglų kalba
IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.

KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba
Anglų kalba
Galimi pareiškėjai

(bendros nuostatos visiems konkursams)
asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas
vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
Darbo apimties reikalavimaikiekvieno pagrindinio vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
kiekvieno nepagrindinio vykdytojo, planuojamo įdarbinti į bet kurią iš mokslo darbuotojų pareigybių, darbo apimtis projekte turi būti ne didesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; kitų nepagrindinių vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama
Kitos nuostatosskatinamas I–III pakopų studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę (kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų)
Paraiškų vertinimo tvarka
1.
Administracinės patikros metu, siekiant nustatyti, ar vadovai atitinka patyrusiam mokslininkui taikomus reikalavimus, gali būti pasitelkti ekspertai.
2.
Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
3.
Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių konkursų paraiškos bus vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
4.
Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
5.
Vertinant studentų įtraukimą, bus atsižvelgiama į tai, ar projektui įgyvendinti yra numatyta įtraukti tiek I–II pakopų arba vientisųjų studijų, tiek III pakopos studentų (doktorantų) – kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų; jei taip, koks studentų įtraukimo intensyvumas darbo val./mėn., kartu įvertinant, kiek jų įtraukimas yra tikslingas ir pagrįstas: kokio reikšmingumo užduotys jiems numatytos, kaip jos integruotos į projekto veiklas, ar numatytos galimybės mokytis vykdant veiklas, kelti kompetenciją dalyvaujant konferencijose, mokyklose, taip pat stažuotis išvykose ar atlikti trumpalaikes užduotis, tyrimus užsienio institucijose ir pan.

Papildoma informacija
6.
Pareigybė, į kurią numatyta įdarbinti I–III pakopos studentą, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti išlaikyta ne mažesniu, nei numatytas paraiškoje, darbo (val. / mėn.) intensyvumu.
7.
Lėšos pagal konkursus ir paraiškų grupes bus paskirstytos įvertinus kvietimui numatytą lėšų sumą, gautų paraiškų, ekspertų komisijų finansuotinais pripažintų projektų skaičių ir kt.
8.
Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.

Bendrosios kvietimo nuostatos anglų kalba
 
Grįžti