Baigėsi Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Lituanistikos programos sklaidos projektams finansuoti

Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė XIII kvietimą teikti paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektams finansuoti. LMT kviečia mokslininkus teikti paraiškas leisti ar versti mokslo populiarinimo leidinius, monografijas ar kitus leidinius, organizuoti renginius. Paraiškos teikiamos iki š. m. spalio 4 d. Kvietimą teikti paraiškas galima rasti čia.

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektų kvietimai sulaukia 50–80 paraiškų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, nacionalinių bei respublikinių muziejų ir bibliotekų. Pagal programą nuo 2016 m. finansuota daugiau nei 200 šimtai įvairios tematikos sklaidos projektų – Lietuvoje ir užsienyje išleistos mokslinės monografijos, studijos, remtos konferencijos ir vasaros mokyklos, lituanistiniai periodiniai žurnalai.

Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo finansavimo skyriaus
patarėja Vilija Rubinaitė
Tel. +370 676 16 657
El. p. [email protected]
 
Grįžti