Vyksta Paskelbtas JAV-Ukrainos-Baltijos šalių ir Lenkijos iniciatyvos IMPRESS-U kvietimas teikti paraiškas

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos tyrėjus dalyvauti JAV Nacionalinis mokslo fondo (National Science Foundation) iniciatyvoje IMPRESS-U, kuri skirta JAV mokslininkams teikti paraiškas tarptautiniams mokslo projektams, kurių tikslas – kurti atsparią švietimo ir mokslo sistemą Ukrainoje.

Lietuvos dalyvių veiklas tarptautiniuose laimėjusiuose konkursą projektuose finansuoja Lietuvos mokslo taryba.
Paraiškų teikimas ir terminaiParaiškas teikia JAV mokslininkai JAV Nacionaliniam mokslo fondui.

Lietuvos partneriai lygiagrečiai teikia trumpąją paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje (bus atidaryta rugsėjo mėn.)
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasKvietime dalyvaujančios šalys: JAV, Ukraina, Estija, Latvija, Lenkija ir Lietuva.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 400 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinių projektų dalis (projektus), kurias įgyvendina projekto vykdytojai (-as) iš Lietuvos.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiParaišką teikia pareiškėjai iš JAV kartu su Ukrainos partneriais ir bent vienu partneriu iš iniciatyvoje dalyvaujančių šalių.
Paraiškų vertinimasParaiškas vertina JAV Nacionaliniam mokslo fondas pagal savo nustatytus kriterijus.

Lietuvos partnerių dalis paraiškoje turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus.
Papildoma informacijaDalyvaujantis kvietime Lenkijos nacionalinis mokslo centras siūlo partnerių paieškos įrankį.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. Eurų.
  • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos interneto puslapyje.

Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
vadovas Viktoras Mongirdas
Tel. +370 676 19 613
El. p. [email protected]
 
Grįžti