Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas doktoranto stipendijai 2016 metais gauti

[iki 2015-12-15]
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas doktoranto stipendijai 2016 metais gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 15 d. 16 val.

Paramos tikslas
Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių), jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2016 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://junkis.lmt.lt iki 2015 m. gruodžio 15 d. 16 val. Paraišką sudaro:
  1. doktoranto prašymas;
  2. doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas;
  3. institucijos rekomendacija skirti doktoranto stipendiją;
  4. doktoranto vadovo rekomendacija skirti doktoranto stipendiją.
Konkurso vykdymo tvarka
Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos mokslo (meno) srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti sudaromi bendri kelių mokslo sričių pogrupiai.

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:
  1. Mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekis ir lygis;
  2. Mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybė ir reikšmingumas.
Stipendijos dydis ir skyrimas
Doktoranto stipendijos dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų doktoranto stipendijos dydį 2016 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų stipendijoms numatytą skirti lėšų sumą. Doktoranto stipendija skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Papildoma informacija
Primename, kad doktoranto, kuris gavo Tarybos stipendiją ar paramą akademinei išvykai šiais ar ankstesniais metais ir kurio dalykinė ataskaita už gautą doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nebuvo pateikta arba pateikta pavėluotai, arba įvertinta neigiamai, arba per 10 dienų nuo doktorantūros studijų nutraukimo nepranešusio apie tai Tarybai, 2016 ir vėlesnių metų paraiškos stipendijai gauti nebus svarstomos.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Tarybos svetainėje iki 2016 m. kovo 1 d.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. [email protected]

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti