Baigėsi BONUS programos kvietimas teikti paraiškas

[iki 2016-03-10]
2015 m. lapkričio 9 d. paskelbtas tarptautinis paraiškų konkursas „Mėlynoji Baltija“ (angl. „Blue Baltic“) mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2016 m. kovo 10 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku). Pareiškėjai, planuojantys teikti paraiškas pagal šį kvietimą, jas turės užregistruoti iki 2016 m. vasario 9 d.

„Mėlynosios Baltijos“ projektus gali įgyvendinti mokslinių tyrimų ir verslo partnerių konsorciumai iš BONUS programoje dalyvaujančių šalių: Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos Vokietijos ir trečiųjų šalių. Pagal šį kvietimą numatyta, kad kai kuriose temose verslo įsitraukimas yra privalomas. Kvietimo biudžetas – 30 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą anglų kalba.

Informacija apie potencialius partnerius skelbiama BONUS elektroniniame partnerių forume.

Daugiau informacijos apie Bonus programą lietuvių kalba.

Dėl nacionalinių taisyklių galite konsultuotis:
  • BONUS nacionalinė atstovė (moksliniai tyrimai) – Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, e. p. [email protected];
  • BONUS nacionalinė atstovė (inovacijos) – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 212 7437, e. p. [email protected].
 
Grįžti