Baigėsi Programos NORFACE DIAL kvietimas teikti paraiškas

[iki 2016-10-12]
Sausio 12 d. paskelbtas NORFACE mokslinių tyrimų programos „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“ (angl. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes, DIAL) ERA-NET Cofund schemos paraiškų konkursas finansuoti socialiniams mokslams skirtus mokslinius tyrimus.

Paraiškų konkursas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape konsorciumai kviečiami pateikti trumpąsias paraiškas iki 2016 m. kovo 30 d. 13 val. (Centrinės Europos laiku). Atrinkti konsorciumai bus kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas iki 2016 m. spalio 12 d. 13 val. (Centrinės Europos laiku). Paraiškos teikiamos anglų k. elektroninėje paraiškų priėmimo sistemoje.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti šių temų mokslo projektus:
 • Ankstyvojo gyvenimo įtaka ir rezultatai (angl. Early life influences and outcomes);
 • Ankstyvas suaugusių žmonių perėjimas prie aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir ekonominės veiklos (angl. Early adult transitions into tertiary education, vocational training and economic activity);
 • Darbo rinkos, šeimos trajektorijos ir nelygybės augimas (angl. Labour market and family trajectories and the growth of inequality);
 • Dalyvavimas darbo rinkoje vėlesniame amžiuje ir pensijoje (ang. Labour market participation in later life and retirement).
Numatomas kvietimo biudžetas
Kvietimo biudžetas – 15 mln. eurų. Lėšas skirs nacionalinės ir regioninės finansuojančios institucijos iš 15 Europos valstybių (Airija, Austrija, Danija, Didžioji Britanija, Islandija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Olandija, Portugalija, Suomija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Vokietija) įskaitant finansinę paramą iš programos „Horizontas 2020“.
Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 tūkst. eurų.

Specialieji reikalavimai projektams
 • Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;
 • Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte;
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. eurų;
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais;
 • Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles ir su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.
Paraiškų konkurso įgyvendinimo planas
 • Trumpųjų paraiškų teikimas – nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2016 m. kovo 30 d.
 • Išsamiųjų paraiškų teikimas – nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2016 m. spalio 12 d.
 • Sprendimas dėl finansuojamų projektų – 2017 m. birželio mėn.
 • Projektų pradžia – nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. kovo mėn. 1 d.
Kvietimo sekretoriatas:
E. p. [email protected].
 
Grįžti