Baigėsi Partnerių paieškos misija į Švediją

[iki 2016-03-13]
Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečiainformacinių ir ryšių technologijų (IRT), energetikos, elektronikos, aerokosmoso, sveikatos apsaugos, transporto sektoriųįmones (ir klasterius), besidominčias išmaniųjų miestų tematika, teikti paraiškas dalyvauti partnerių paieškos misijos į Švediją, kurios tikslas - susirasti partnerių siekiant dalyvauti tarptautinių MTEPI programos „Eureka“ projektuose, atrankoje.

Planuojama atrinkti 10-12 atstovų iš įvairių įmonių.

Atrinktų įmonių atstovai turės galimybę:
  1. Dalyvauti šiuose „Eureka Innovation Week. Smart Cities – Sustainable & Attractive Communities” renginuose:
Inovacijų renginys „Eureka“ skirtas išmanių miestų tematikai.
Šių susitikimų metu dalyviai turi galimybę individualiai aptarti projektų idėjas ir galimą bendradarbiavimą su iš anksto pasirinktais dalyviais. Šis renginys yra atviras visiems Inovacijų savaitės „Eureka“ dalyviams ir yra nemokamas, tačiau būtina atskira registracija.
Klasterių konferencijoje bus pristatomos tematinių „Eurekos“ klasterių Acqueau (skirto vandeniui), Celtic Plus (skirto IRT ir telekomunikacijoms), Euripides 2 (skirto išmaniosioms elektronikos sistemoms), Eurogia (skirto mažo anglies dioksido kiekio technologijoms), ITEA 3 (skirto skaitmeninėms technologijoms), Metallurgy Europe (skirto metalo pramonei) and Penta (skirto mikro ir nano elektronikai) veiklos ir galimybės įsijungti į jas.
Pareiškėjai renginio metu galės pristatyti inovatyvias projektų idėjas IRT sektoriaus atstovams, diskutuoti apie kylančius MTEP iššūkius ir poreikius bei susirasti partnerius bendradarbiavimo projektams. 15 „Eurekos“ IRT ir telekomunikacijų klasterio “Celtic-Plus” projektų bus pristatyti parodoje ir pristatymų sesijoje. Projektų vykdytojai konsultuos dėl jų pasiekimų projektuose, pristatys prototipus. Taip pat bus pateikta informacija kaip įsijungti į projektus ir koks finansavimas skiriamas. Apie Celtic-Plus klasterį.
  1. Dalyvauti partnerių susitikimuose (B2B) pagal vykstančiųjų poreikį.
  2. Galimi susitikimai su Acreo Swedish ICT ; Kista verslo mokslo parku; Uppsala verslo mokslo parku.
Vizito data: 2016 m. balandžio 26 - 29 d.

Vieta: Stokholmas, Švedija

Tinkamos dalyvavimo misijoje išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos Agentūros:
  1. kelionės išlaidos į/iš Švedijos;
  2. apgyvendinimo išlaidos;
  3. kelionės į tikslinę šalį metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
  4. renginio dalyvio mokesčio išlaidos;
  5. vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su misijos tikslais.
Agentūros apmokamos dalyvavimo misijoje išlaidos vienam dalyviui, negali viršyti 600 eurų (vietinių kelionių išlaidos į šią sumą neįskaičiuojamos).

Paraiškų pateikimo terminasiki š. m. kovo 13 d. Paraiškos teikiamos el. paštu: [email protected].

Svarbūs dokumentai:
Kontaktai pasiteirauti: