Baigėsi Dalinės studijos, mokslinės stažuotės, vasaros kursai Slovakijoje

[iki 2016-04-04]
Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės gali vykti 2016 m. rugsėjo – 2017 m. birželio mėn.

Slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursai „Studia Academica Slovaca“ 2016 m. liepos 31 – rugpjūčio 20 d. Bratislavoje.

Reikalavimai kandidatams
Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose:
 • Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių.
 • Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinių stažuočių trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių.
 • Slovakų kalbos vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai), dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.
Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.
Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dabartinėse studijose dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Vasaros kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1.
Viso bus finansuojama:
 • 25 mėnesiai bakalaurų, magistrantų ir vientisųjų studijų studentų dalinių studijų;
 • 20 mėnesių doktorantų dalinių studijų ar mokslinių stažuočių, taip pat dėstytojų, mokslo darbuotojų mokslinių stažuočių;
 • 3 asmenų dalyvavimas slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursuose.
Skiriamas finansavimas
Vykstantiems į dalines studijas, mokslines stažuotes:
 • Slovakijos Respublikos švietimo ministerija skiria stipendiją pragyvenimui:
  • bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentams – 280,00 eurų/mėn.;
  • doktorantams – 330,00 eurų/mėn.;
  • dėstytojams, mokslo darbuotojams – 550,00 eurų/mėn.;
 • Švietimo mainų paramos fondas skiria išmoką kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms.
Vykstantiems į slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursus:
 • suteikiamas maitinimas ir apgyvendinimas;
 • padengiamos kelionių Slovakijos Respublikos teritorijoje pagal oficialią seminaro programą išlaidos;
 • Švietimo mainų paramos fondas skiria išmoką kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms.
Daugiau informacijos:
 1. Studijos Slovakijos Respublikoje, mokslo ir studijų institucijų sąrašas. Atkreipiame dėmesį, kad dalinės studijos, mokslinės stažuotės galimos tik valstybinėse Slovakijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose.
 2. Slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursai.
Konkursui pateikiami dokumentai nurodyta eilės tvarka (2 komplektai: 1 originalas ir 1 kopija):

Dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms:
1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas:

fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;

institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.

3. Dokumentai anglų kalba:

1. Paraiška.

2. Gyvenimo aprašymas.

3. Motyvacinis laiškas.

4. Detalus studijų ar stažuotės planas.

5. Slovakijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. letter of acceptance or invitation letter).

6. Rekomendacijos:
 1. Bakalauro ir magistro studentams: 2 rekomendacijos iš universiteto, kuriame šiuo metu studijuoja;
 2. Doktorantams: 1 rekomendacija iš disertacijos vadovo;
 3. Dėstytojams, mokslo darbuotojams: 1 rekomendacija iš savo institucijos (gali parengti padalinio vadovas, tyrimų grupės vadovas ir pan.).
7. Studentams: Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus.

Jeigu dabartinėse studijose dvi sesijos dar neįvykusios, reikia pateikti ankstesnės pakopos diplomo ir diplomo priedėlį (notaro/ išdavusios institucijos patvirtinta kopija).

Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).

8. Doktorantams, dėstytojams, mokslo darbuotojams: parengtų publikacijų, susijusių su mokslinės stažuotės tema, sąrašas.

9. 3,5cm x 4 cm nuotrauka, priklijuota prie kiekvienos paraiškos kopijos.​

Slovakų kalbos ir kultūros vasaros kursams:
1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas:
 • Studentams – pažyma apie studento statusą;
 • Dėstytojams ir mokslo darbuotojams – pažyma, kad ši MSI yra pagrindinė darbovietė ir sutinka su Jūsų dalyvavimu vasaros kursuose.
3. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus, patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus.
 • Jeigu dabartinėse studijose dvi sesijos dar neįvykusios, reikia pateikti ankstesnės pakopos diplomo ir diplomo priedėlį (notaro/ išdavusios institucijos patvirtinta kopija).
 • Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir Slovakijos ministerijų, jį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • Paraiškos teikiamos iki 2016 m. balandžio 4 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
 • Tuo atveju, jei paraišką siunčiate paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija. Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Slovakijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija. Patvirtinti kandidatai bus informuojami, kai tik bus gautas oficialus patvirtinimas iš Slovakijos
 
Grįžti