Baigėsi Tarptautinis Matsumae fondas kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse

Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Pareiškėjui keliami tokie reikalavimai: būti ne japonų tautybės ir ne vyresniu nei 49 metai amžiaus, turėti daktaro laipsnį ir darbo sutartį savo šalyje, anksčiau nebūti buvus Japonijoje ir kiti.

Pareiškėjai gali savo nuožiūra pasirinkti priimančias institucijas Japonijoje (universitetų mokslinių tyrimų laboratorijas, Japonijos nacionalinius mokslinių tyrimų institutus ar atitinkamus privataus verslo infrastruktūros padalinius).

Stipendijos skiriamos mokslinių tyrimų darbams atlikti, pragyvenimo, taip pat draudimo ir oro transporto išlaidoms padengti. Papildomai skiriama vienkartinė išmoka atvykimui. Parama mokslo darbuotojo šeimos nariams nėra skiriama.

Daugiau informacijos – MIF mokslinių tyrimų programos tinklalapyje.
 
Grįžti