Baigėsi Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711, skelbia kvietimą teikti prašymus finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus.

Veiklos tikslas – galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Prašymai priimami nuolatos
Prašymų vertinimo kriterijai

 1. vizito tikslų pagrįstumas;
 2. numatomų rezultatų reikšmė.
Prašymų rengimo nuostatos
 1. Prašymas rengiamas lietuvių kalba;
 2. Užsienio partnerių mokslininkai – tai užsienio mokslininkai arba Lietuvos mokslininkai, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje;
 3. Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas);
 4. Kompensuojamos užsienio partnerių mokslininkų vizitų, įvykusių ir (ar) įvyksiančių ne anksčiau kaip 2017 m. vasario 6 d., išlaidos;
 5. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu;
 6. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
  • kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos;
  • apgyvendinimo ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidos (iki 2 dienų).
 7. Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtinta Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita. Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia Išlaidų skaičiuokle.
Prašymų vertinimas ir atranka
Prašymų vertinimas, atranka atliekami ir sprendimas dėl prašymo finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo Taryboje dienos. Apie prašymų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl prašymo finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Prašymų teikimo tvarka
Prašymai teikiami elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Prašymo dėl užsienio partnerio vizito išlaidų apmokėjimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti elektroniniu paštu [email protected].

Kvietimo dokumentai
Kontaktinis asmuo
Informaciją pareiškėjams teikia Veronika Kapalinskaitė, viešojo administravimo specialistė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 236 0506.
 
Grįžti