Baigėsi Antrasis projekto LINO LT paraiškų konkursas tarptautiniams tyrėjų vizitams finansuoti

Lietuvos mokslo taryba, skatindama tarptautinį Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais ir dalyvavimą tarptautiniuose mokslinių tyrimų programų konkursuose, paskelbė LINO LT kvietimą teikti paraiškas dar vienai vizitų grupei finansuoti. Naujasis kvietimas yra skirtas paremti Lietuvos tyrėjų išvykoms į renginius ir konsultacijas užsienyje (kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Pagal šį kvietimą projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ lėšomis finansuojamas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas partnerių paieškos renginiuose užsienyje, išvykos į įvairius informacinius renginius, skirtus pristatyti svarbiausius tarptautinių mokslo ir inovacijų programų kvietimus. Taip pat pirmą kartą bus remiamos Lietuvos tyrėjų išvykos konsultuotis su tarptautinius mokslo ir inovacijų projektus finansuojančių institucijų darbuotojais dėl bendradarbiavimo, projektų paraiškų rengimo ir pateikimo.

Paraiškos LINO LT konkursui dėl tyrėjų išvykų finansavimo priimamos nuolatos ir vertinamos ne rečiau kaip kas 45 dienas. Iki 2020 metų gegužės numatoma finansuoti daugiau kaip 420 Lietuvos tyrėjų išvykų, tam numatoma skirti 257,3 tūkst. eurų.

Tai yra antras nuolatinis LINO LT kvietimas. Nuo birželio mėnesio projekto lėšomis jau finansuojami užsienio mokslininkų vizitai į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas (kvietimas teikti paraiškas dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT). Iki šių metų pabaigos taip pat bus paskelbtas trečiasis LINO LT paraiškų konkursas, skirtas finansuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo vadybininkų išvykas administraciniams gebėjimams stiprinti. Numatoma finansuoti 16 išvykų, kurių metu mokslo vadybininkai apsilankys ir semsis patirties tarptautinius mokslo ir inovacijų srities konkursus laiminčiuose užsienio universitetuose, institutuose, konsultuosis su šias programas finansuojančiomis institucijomis.

Daugiau apie LINO LT vizitus. Kvietimai teikti paraiškas ir sąlygos pareiškėjams skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainės skiltyje „Kvietimai“.
 
Grįžti