Baigėsi BiodivERsA programos Belmonto Forumo bendras 2017-2018 m. kvietimas

Paskelbtas BiodivERsA programos ir Belmonto forumo kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 25 finansuojančios organizacijos iš 23 šalių (Airijos, Argentinos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos (tik San Paulo valstija), Bulgarijos, Dramblio Kaulo Kranto, Estijos, Ispanijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vokietijos ir JAV).

Kvietimo biudžetas sudaro 25 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 000 eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo tematika – „Bioįvairovės ir paslaugų ekosistemoms scenarijai“ (angl. Scenarios of biodiversity and ecosystem services). Kvietime išskiriami du prioritetai:
  • Bioįvairovės scenarijų ir paslaugų ekosistemoms sukūrimas ir taikymas įvairiu mastu naudojant daugialypius sprendimus (angl. Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions).
  • Dėmesys bioįvairovės ir paslaugų ekosistemų daugialypiškumui bioįvairovės scenarijuose (angl. Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumpųjų paraiškų priėmimas programos elektroninėje sistemoje vyksta iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Išsamiųjų paraiškų pateikimo programos elektroninėje sistemoje terminas – 2018 m. kovo 9 d.

Paraiškų rengimo nuostatos
Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją apie paskelbtą kvietimą galima rasti Biodiversa programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. (8 5) 210 5335, e. p. [email protected]
 
Grįžti