M 003 farmacija

Klinikinė chemija; agrochemija; klinikinė biologija; farmakologija, farmakognostika, farmacija, toksikologija