Birutės Miškinienės paskiausias turinys

 1. Birutė Miškinienė

  Disertacija Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą

  Academic Staff Readiness to Provide Online Learning Services Promoting University-Business Collaboration Summary. The dissertation analyzes the opportunities for university and business collaboration. It characterizes the role of universities in changing contexts, exploring how to create...
 2. Birutė Miškinienė

  Disertacija Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą

  Birutė Miškinienė Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, Edukologija (07S) Kaunas, 2015 Disertacija rengta 2013–2015 metais eksternu Mokslinė konsultantė prof...
 3. Birutė Miškinienė

  Disertacija Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą

  Santrauka. Disertacijoje tyrinėjamos universiteto ir verslo bendradarbiavimo galimybės. Nagrinėjama, kaip keičiasi universitetų misija besikeičiančioje aplinkoje, kokiomis formomis vyksta bendradarbiavimas tarp universiteto ir verslo. Analizuojama, kokie reikalingi ištekliai mokymosi paslaugų...