Disertacija Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą

  • Bibliografinis aprašas: Birutė Miškinienė, Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S), Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.
  • Institucinė prieskyra: Vytauto Didžiojo universitetas.

Santrauka. Disertacijoje tyrinėjamos universiteto ir verslo bendradarbiavimo galimybės. Nagrinėjama, kaip keičiasi universitetų misija besikeičiančioje aplinkoje, kokiomis formomis vyksta bendradarbiavimas tarp universiteto ir verslo. Analizuojama, kokie reikalingi ištekliai mokymosi paslaugų teikimui nuotoliniu būdu, kokie verslo įmonių darbuotojų lūkesčiai. Taip pat aiškinamasi, koks yra dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu verslo įmonėms. Moksliniame darbe charakterizuojamas universitetų vaidmuo globalioje aplinkoje, apibrėžiamos universiteto ir verslo bendradarbiavimo formos, galimybės teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu. Disertacijoje nustatomi veiksniai, susiję su dėstytojų pasirengimu teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu, skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą. Pateikiamos rekomendacijos universitetui, verslui ir valdžiai.

Pagrindiniai žodžiai: universiteto ir verslo bendradarbiavimas, nuotolinis mokymas, mokymosi paslaugos, akademinis personalas, dėstytojo kompetencija.

 
Birutė Miškinienė

Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą


Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, Edukologija (07S)
Kaunas, 2015

Disertacija rengta 2013–2015 metais eksternu

Mokslinė konsultantė
prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas
socialiniai mokslai, edukologija – 07S)​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    797,5 KB · Skaitymai: 72
  • Santrauka.pdf
    821,4 KB · Skaitymai: 72

Academic Staff Readiness to Provide Online Learning Services Promoting University-Business Collaboration

  • Bibliographic Description: Birutė Miškinienė, Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S), Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.
  • Institutional Affiliation: Vytauto Didžiojo universitetas.

Summary. The dissertation analyzes the opportunities for university and business collaboration. It characterizes the role of universities in changing contexts, exploring how to create university-business collaboration framework for the online learning services’ provision. The study defines forms that should be implemented to foster the collaboration between university and business. It presents the steps and the resources needed for the providing of online learning services. As well as analyses the readiness of academic staff to provide online learning services for the businesses. The research expands the understanding of the changing role of universities in global world, defines the effective university-business collaboration forms, and the abilities to provide online or distance learning. This study is concentrated on the academic staff readiness to provide online learning services for business in order to promote university-business collaboration. It present recommendations for universities, business and government.

Keywords: university-business collaboration, online learning, learning services, academic staff, staff competences.

 
Grįžti