Gintarės Bernotienės paskiausias turinys

 1. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Heroes of National Culture: Imants Ziedonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis Summary. The author compares the attitudes that three poets born in the 1930s – the Lithuanians Justinas Marcinkevičius and Marcelijus Martinaitis and the Latvian Imants Ziedonis – evinced in Soviet-era...
 2. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Literatūra Baltakis, Algimantas, Gimiau pačiu laiku: iš dienoraščio, Vilnius: Tyto alba, 2008. Butkus, Vigmantas, „Imantas Zieduonis išėjo, prieš tai pasivaikščiojęs palei Lietuvą“, Šiauliuose ir ne tik: Vigmanto Butkaus tinklaraštis, 2013-04-07 [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 4 d.]. Damianu, Liviu...
 3. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Kita vertus, ir nedidelis laiko atstumas leidžia aiškiai matyti, kad Marcinkevičius, Zieduonis, Martinaitis buvo poetai, kuriems tautos kategorija buvo organiška jų pasaulėvokos dalis, o jų kūryba buvo suvokiama kolektyviai, paveiki vos ne apeiginiu būdu, kaip apie Marcinkevičių yra teigęs...
 4. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  O kas lėmė, kad deheroizacijos nepatyrė Zieduonis ir Martinaitis? Absoliutaus tikrumo, kad jie išvengė deheroizacijos, nėra. Reikia įvertinti tai, kad silpnesnis latvių tautos priešinimasis okupacijai ir rusinimui, matyt, buvo ta matrica, pagal kurią dvasiniam tautos lyderiui kelti reikalavimai...
 5. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Epilogas. Simbolinio kapitalo gavyba Grįždama prie poetų pelnyto skirtingo simbolinio kapitalo, sudedu tokius taškus: Justino Marcinkevičiaus puoselėta kultūrinio tautos tęstinumo, tapatumo ir išlikimo idėja buvo tik viena iš keleto svarbiųjų laisvos tautos egzistavimo sąlygų. Lietuvos...
 6. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Martinaičio Kukučio baladžių „įvaizdžių, metaforų užuominų visuma leidžia kalbėti ir apie politinį groteską, karnavališkai apverčiantį oficialias ideologines vertybes, demaskuojantį konkrečius totalitarinės valstybės bruožus“Rimantas Kmita, Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX...
 7. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Kad rašydamas apie tik Latvijoje augančias aukštąsias pupas primintų už jas svarbesnį tikėjimą gyvenimo stebuklingumu, o kalbėdamas apie įžūlų alksnį, įbridusį į kitų įdirbtą žemę, užmintų daugiau nei peizažasŠi Lietuvoje žinoma Zieduonio miniatiūra apie alksnį įdomi dėl ezopiško kitų įdirbton...
 8. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Atrodo, kad „politinį“ kursą, ko nereikia galvoti ir sakyti, kas nors turėjo išdėstyti ir Zieduoniui, kad atimtų jo sugebėjimą persikūnyti į gėlę, sriubą, kiaulių ėdalą, bet išlikti gyvastingu optimistu:
 9. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Paradokso centre dar sveika žmogaus sąmonė, kad tokia ir išliktų, atsisakė nebepatikimo betarpiško juslinio patyrimo; tokioje situacijoje vertės netenka savo nekvestionuojamo turinio (panašiai Zieduonio „Epifanijose“ raginama prasmingai gyvent dėl mirties – tokio įtikinėjimo logika nurodo plyšį...
 10. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Nepaklusnumo treneriai Kad ir kaip žiūrėtume, Marcinkevičiaus ir Zieduonio kaip kolektyvinio tapatumo reiškėjų vaidmenys lietuvių ir latvių kultūrose sovietmečiu buvo veik identiški. Marcinkevičius ragino prisidėti prie pilietiško kasdienio Tėvynės kūrimo visus, Zieduonis liepė Dziediet, ja esat...
 11. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Keletu metų vyresnės Zieduonio bendraamžės latvių poetės Vizmos Belševicos sūnus vertėjas Janis Elsbergas patvirtina, jog sovietmečiu susiklosčiusioje Zieduonio renomė artimas santykis ir lojalumas valdžiai buvo žymus: Tačiau latvių egzodo rašytojų ir kritikų vertinimai apie sovietmečiu kurtą...
 12. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Vertėjos, žurnalistės Ievos Lešinskos kalbinamas latvių vertėjas, poetas, buvęs politinis kalinys Knutas Skujeniekas pabrėžia išskirtinį valdžios palankumą Zieduoniui, kuris inertiškai tęsėsi iki pat Zieduonio gyvenimo pabaigos, ir netgi ne per didžiausią jo poezijos novatoriškumą:
 13. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Marcinkevičius tapo sankcionuojančia figūra, kuri galėjo raginti „nešti Tėvynę“Žr. Justinas Marcinkevičius, eilėraštis „Tėvynės nešimas“, p. 354. – steigti visuotinį rūpestį ir vėliau jį išpildyti. (Marcinkevičiaus eilėraštis „Laisvė“ tapo 1991-ųjų Sausio 13-osios himnu, o jis pats buvo ryški...
 14. Gintarė Bernotienė

  Straipsnis Tautos kultūros herojai: Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis

  Taigi Marcinkevičiaus kaip viešo, valdžios palaikomo, o kartu ir didžiumai visuomenės atrodžiusio patikimo asmens recepciją lėmė unikalus sovietmečio publikos gebėjimas tenkintis kompromisiškai sulygta tiesos dalimi, o žvelgiant plačiau – pasirinkta prisitaikymo, kad išliktum, strategija...
Grįžti