Lauros Laurušaitės paskiausias turinys

 1. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  The Eastern European Syndrome in Contemporary (E)migration Narratives Summary. Employing the notion of imagology as a general imitational principle in modern-day society (Milan Kundera) and the concepts of hetero-image, self-image, and imageme introduced by literary imagology (Joep Leerssen)...
 2. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Literatūra Aleksandravičius, Egidijus, Karklo diegas: Lietuvių pasaulio istorija, Vilnius: Versus aureus, 2013. Balčius, Jonas, Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. Barcevičius, Egidijus; Dovilė Žvalionytė (sud.), Užburtas...
 3. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Išvados Pasitelkus tris baltų ir vieną bulgarų romaną išryškėjo, kad panaši politinė, istorinė, ekonominė padėtis leidžia identifikuoti bendrą rytų europiečio sutelktinį tipą. Kūriniuose taip pat gausu tiesioginių ir netiesioginių nuorodų į bendrą pokomunistinio bloko šalių patirtį, kad galima...
 4. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Kaip gali būti manipuliuojama žmonių nacionaliniais jausmais ir nostalgiškais poreikiais atskleidžia maisto imagologija – prasti produktai yra tik pigios gimtinės valgių kopijos, surogatai, bet „emigrantai džiaugėsi ir tuo; jie jau seniai buvo pamiršę patiekalo pirminį skonį ir atsiminė tik...
 5. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Satyrinis Popovo užmojis ir vaizdinija sykiu pašiepia ir pačių bulgarų bukumą bei snobizmą. Diplomatai iš Bulgarijos (kur dėl visagalio blato vietinio funkcionieriaus žmona yra garsiausia šalies dainininkė) nesuvokia Britų imperijos masto, jų visuomenės socialinės struktūros ir griežto vaidmenų...
 6. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Emigracijoje imagologija skleidžiasi kaip žmogaus sukeistinimo, kaukės ir substituto principas. Popovo romanas atskleidžia, kad rytų europiečių kelias į Europos visuomenę – įvairiapusis imagologinis procesas. Smegenų plovyklos funkciją čia atlieka viešųjų ryšių agentūra, kuri gamina „tikras“...
 7. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Teigiamos sovietmečio išugdytos savybės, veikiančios emigracijoje kaip konstruktyvi jėga – ir apsukrumas, išradingumas, sugebėjimas išsisukti iš kiekvienos situacijos: „Londone, kaip ir kitur anapus gimtinės, rytų europiečiai sugeba sužaisti akį netgi tuo atveju, jei vietoj kortų gauna šachmatų...
 8. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Imagemos potencialas emigracijoje Vytautas Kavolis apibendrina tautos paveldėtas kamienines charakterio konsteliacijas, panaudodamas metaforišką „apsauginio kiauto“ hipotezęŽr. Vytautas Kavolis, „Lietuviai, komunizmas ir tautinis charakteris“, p. 326.. Šis apibūdinimas yra dvipolis – viena...
 9. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Romano „Misija Londone“ Katja – Bulgarijos ambasados valytoja ir striptizo šokėja naktiniame klube, kurio savininkas libanietis Kamalas Dalali – „zoologijos sodo dresuotojas“. Zoologijos sodo metafora apeliuoja į daugiatautiškumą ir gyvulišką požiūrį į merginas, kurios savininkui tėra...
 10. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Geriausiu atveju vietiniai žiūri į emigrantus kaip į tuščią vietą, blogiausiu – atvirai demonstruoja ir deklaruoja savo panieką ir pranašumą. Emigrantai iš Rytų Europos laikomi „aborigenais“, „kriminaliniais elementais“, anglų požiūriu jie yra „šūdo vietoje“ (Fomina, p. 245, 234). Lacyčio romane...
 11. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Analogiškų įvaizdžių gausą lemia ne literatūrinis perimamumas, o jų socialinė cirkuliacija emigracijos šalyse ir dažna kartotė – į tekstus jie „nurašomi“ nuo realybės. Įkyriai pasikartojanti rusiškumo tipologija leidžia tyrėjui identifikuoti svetimtaučių turimas socialinių charakteristikų...
 12. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Popovo romane pristatomas hetero įvaizdis tebeliudija homo sovieticus ypatybes: įvairių pokomunistinių šalių atstovai, įskaitant lietuvius ir latvius, vienareikšmiškai ir įkyriai identifikuojami su rusais. Bulgarė Katja iš akcento palaikoma ruse: Rusija užsieniečiams vis dar išlieka patogia...
 13. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Ukrainietis nurodo Maskvą kaip savo kilmės vietą automatiškai, nesąmoningai, nors, kaip vėliau paaiškėja, iš tiesų SSRS sostinėje nė karto nėra buvęs ir su ja neturi jokių genealoginių ryšių. Maskva iššoka iš kolektyvinės sovietmečio atminties kaip Centras, nuolatos linksniuota imperijos sostinė...
 14. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Nors visi vienodai reaguoja į rusų kalbos jungtį, tarp rytų europiečių emigrantų irgi galima justi simbolinę hierarchiją bei socialinę gradaciją: rumunai, bulgarai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kt. emigrantai iš šalių, dar neįgijusių lygiaverčio statuso Europos Sąjungoje, jaučia pagarbą baltams...
 15. Laura Laurušaitė

  Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

  Socialines grupes iš Rytų Europos vienija bendros patirtys, minties stereotipai, jos jaučiasi artimesnės ir interesų, ir socialinės hierarchijos požiūriu. Rytų europiečio tapatumas, skleidžiamas analizuojamų romanų tekstuose, pagrįstas ne tik bendros kolektyvinės atminties ir panašių istorinių...