Naglis Kardelis
Registruotas:
2015-11-15
Straipsniai:
86
Kolegos citavo:
2
Kolegos minėjo:
24

Sklaidos priemonės

Naglis Kardelis

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 001 filosofija
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  vyresnysis mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1995–2000 m. studijos Vilniaus universiteto filosofijos doktorantūroje. 1998–1999 m. stažavo Miunsterio universitete (Vokietija). Nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dabartinės filosofijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas ir vyresnysis mokslo darbuotojas. 2003 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika. Nuo 1996 m. Vilniaus universiteto Filologijos ir Filosofijos fakultetuose, o 2006 m. ir Vilniau universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute skaitė apie 20 pavadinimų paskaitų kursų iš antikinės ir Viduramžių filosofijos, antikinės literatūros, antikinės kultūros, antikinės estetikos, etikos, senosios graikų kalbos, senovės Romos istorijos, kalbos istorijos ir kt. Mokslinių tyrimų sritys: struktūralizmas, postmodernizmas, šiuolaikinė filosofija, Platono filosofija, dabartinė filosofija, kalbos filosofija, religijos filosofija, mokslo filosofija, lyginamoji kalbotyra, civilizacijų istorija, senosios kalbos, antikinė literatūra, kultūrinė antropologija, senovės istorija.