aberacija

  1. Odeta Žukauskienė

    Monografija Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

    Santrauka. Knygoje aptariama Henri Focillono ir Jurgio Baltrušaičio intelektualinė veikla, XX a. prancūzų menotyros mokyklos savitumas, dviejų iškiliausių jos narių indėlis į meno ir kultūros metodų bei idėjų istoriją. Apsvarstoma komparatyvistinė menotyros metodologija, kreipiant dėmesį į...
Grįžti