• Bibliografinis aprašas: Odeta Žukauskienė, Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, ISBN 978-9986-638-83-4.
  • Recenzentai: Antanas Andrijauskas, Algirdas Gaižutis, Leonidas Donskis, François Jullien.
  • Institucinė prieskyra: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Santrauka. Knygoje aptariama Henri Focillono ir Jurgio Baltrušaičio intelektualinė veikla, XX a. prancūzų menotyros mokyklos savitumas, dviejų iškiliausių jos narių indėlis į meno ir kultūros metodų bei idėjų istoriją. Apsvarstoma komparatyvistinė menotyros metodologija, kreipiant dėmesį į viduramžių epochoje vykusias meno formų ir kultūrų sąveikas bei Vakarų civilizacinių formų tapsmą, kurį skatino įvairūs Rytų kūrybos šaltiniai. Tyrinėjant meno formose ir struktūrose susitelkusią kultūros atmintį, ilgus amžius gyvavusias tradicijas, latentišką archajinių formų būtį, skirtingų kultūrų sąskambius, egzotizmų galias, mitų ir vaizduotės pasaulį, anamorfozes ir aberacijas, atskleidžiamas Baltrušaičio idėjų aktualumas. Knyga skirta kultūros darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokytojams, studentams ir humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis meno, kultūros ir civilizacijų istorijos problemomis bei komparatyvistine analize.

Pagrindiniai žodžiai: Jurgis Baltrušaitis, Henri Focillon, komparatyvistinė menotyra, lyginamoji menotyra, idėjų istoriografija, kultūros istoriografija, medievistika, meno istoriografija, Prancūzija, Rytai–Vakarai, Rytai, Vakarai, viduramžiai, aberacija, anamorfozė, archajinis, civilizacija, egzotizmas.

 
UDK 7.03
Žu-11

Odeta Žukauskienė

MENO FORMŲ METAMORFOZĖS: KOMPARATYVISTINĖ FOCILLONO IR BALTRUŠAIČIO MENOTYRA


Knygos leidimą parėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Recenzavo
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis
prof. dr. Leonidas Donskis
prof. habil. dr. François Jullien (Prancūzija)

Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai
Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos

ISBN 978-9986-638-83-4

© Odeta Žukauskienė, 2006
© Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006
 

Priedai:

  • Monografija.pdf
    6,6 MB · Skaitymai: 402

The Metamorphoses of Art Forms

  • Bibliographic Description: Odeta Žukauskienė, Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, ISBN 978-9986-638-83-4.
  • Peer Reviewers: Antanas Andrijauskas, Algirdas Gaižutis, Leonidas Donskis, François Jullien.
  • Institutional Affiliation: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Summary. The book is a systematic effort to demonstrate the extent and significance of the contribution by Henri Focillon and Jurgis Baltrušaitis to art history as a study of endless metamorphoses of forms. An exposition is provided of the concept of the autonomous and organic “life of forms” accompanied by a distinct and original comparative methodology with a focus on the interaction of cultures in the Middle Ages and the formation of Western civilization. By exploring cultural memory embedded in abstract ornaments, architectural decorations, various types of motifs and fantastic imagery, the book examines the cross-cultural encounters between East and West in Medieval and Renaissance art. It shows Baltrušaitis’ dissent from the predominant narratives in art history of the time by paying special attention to digressions from traditions and norms towards the monstrous and the grotesque, the marvellous and the fantastic. Through his studies of exoticisms, drollery, marginal phenomena, illusions and fictions, anamorphoses and aberrations, he was able to make an original contribution to the understanding of art.

Keywords: Jurgis Baltrušaitis, Henri Focillon, history of art history, art history, art forms, metamorphosis, comparative methodology, Middle Ages, marvellous, fantastic, aberration, anamorphosis.

 
Grįžti