viduramžiai

  1. Odeta Žukauskienė

    Monografija Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

    Santrauka. Knygoje aptariama Henri Focillono ir Jurgio Baltrušaičio intelektualinė veikla, XX a. prancūzų menotyros mokyklos savitumas, dviejų iškiliausių jos narių indėlis į meno ir kultūros metodų bei idėjų istoriją. Apsvarstoma komparatyvistinė menotyros metodologija, kreipiant dėmesį į...
  2. Dalia Švambarytė

    Disertacija Bai Juyi poezija kaip kiniškas intertekstas japonų klasikiniame tekste: lyginamoji studija

    Santrauka. Disertacijoje lyginamuoju aspektu kompleksiškai analizuojamos viduramžių Japonijos ir Kinijos literatūrinės tradicijos, pasitelkiant klasikinius šaltinius bei interpretacinę literatūrą. Tyrimo centre – kinų poeto Bai Juyi (772–846) kūrybos įtaka japonų literatūrai, visų pirma Murasaki...
Grįžti