administravimas

 1. Irmina Matonytė

  Straipsnis Pilietinės visuomenės tyrimo teorinės perspektyvos

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama, kaip pilietinės visuomenės sampratą ir reiškinį nagrinėja filosofai, politologai, sociologai bei viešojo administravimo specialistai. Tokiu palyginamuoju būdu atskleidžiamas pats pilietinės visuomenės daugiaprasmiškumas ir daugiaplaniškumas. Gvildenama ir...
 2. Audrius Bitinas

  Straipsnis Socialinių paslaugų administravimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama socialinių paslaugų samprata ir jų teikimo ypatumai, aptariamos socialinių paslaugų administravimo prielaidos ir problemos, analizuojami efektyvumo vertinimo kriterijai. Straipsnyje nagrinėjamas socialinių paslaugų poreikis Lietuvos savivaldybėse, analizuojamos...
 3. Audrius Bitinas

  Straipsnis Piniginės socialinės paramos pertvarka: esminiai pokyčiai ir tendencijos

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama socialinės paramos sistema Lietuvoje, piniginės socialinės paramos teikimo ypatumai, formos, analizuojama 2012 m. piniginės socialinės paramos administravimo pertvarka, jos prielaidos ir problemos, analizuojami piniginės socialinės paramos efektyvumo vertinimo...
Grįžti