antanas maceina

  1. Dainius Sobeckis

    Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

    Santrauka. Teologija negali būti atsieta nuo kultūros, kuri sudaro žmonijos pagrindą. Kultūros teologijos pamatu galima laikyti Šventąjį Raštą. Jau Pradžios knygoje vyksta kūrybinis procesas, kai pirmasis žmogus suteikia vardus įvairiems gyviams pratęsdamas Dievo pradėtą kūrybinį darbą...
  2. Zigmas Kairaitis

    Straipsnis J. Dewey ir A. Maceina apie geografijos ugdomąją reikšmę

    Santrauka. Taip jau sutapo, kad XX a. pirmojoje pusėje JAV ir Lietuva turėjo iškilius filosofus, kurių dalis darbų buvo skirti švietimo filosofijai ir pedagogikai. Tai John Dewey (1859–1952) ir Antanas Maceina (1908–1987). Remiantis jų darbais buvo kuriamos JAV ir Lietuvos švietimo sistemos...
Grįžti