apmokestinimas

  1. Martynas Endrijaitis

    Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

    Santrauka. Straipsnyje, identifikuojant pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apmokestinant pelno mokesčiu, sąlygas, implikuojant finansinės apskaitos normų analizę, atsakoma į klausimą, ką reiškia kaupimo principo taikymą apibūdinantis teiginys „pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o...
Grįžti