apskaita

  1. Margarita Janušonienė

    Straipsnis Lietuvių liaudies medinių memorialinių paminklų apsauga: pastangos ir rezultatai

    Santrauka. Straipsnyje tyrinėjamos medinių memorialinių lietuvių liaudies paminklų – kryžių, koplytstulpių, stogastulpių – apsaugos problemos. Remiantis archyvine medžiaga analizuojama valstybės institucijų, atsakingų už paveldo apsaugą, organizacijų ir pavienių asmenų veikla fiksuojant ir...
  2. Stasys Mizaras

    Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

    Santrauka. Lietuvos miškų ūkyje yra miškų, kaip turto, vertės atspindėjimo finansinėje apskaitoje problema. Valstybinė miškų tarnyba (VMT), vykdydama miškų kadastrą, vertina Lietuvos miškus nominalių kainų metodu. Pasigirsta siūlymų šiuos vertinimus pripažinti tikrąja miškų verte ir taikyti...
Grįžti