asmenybės ugdymasis

  1. Aušra Kolbergytė

    Straipsnis Saviugdos formavimosi kontekstas

    Santrauka. Saviugda kaip kryptingai paties individo valdomas pažinimo procesas, nukreiptas į visapusišką asmenybės tobulinimą, yra labai svarbi brandžios asmenybės tapsmui. Vis dėlto mokslinių tyrimų, padedančių atskleisti visuminį saviugdos formavimosi kontekstą bei pateikiančių konkrečius...
Grįžti