atsisakymas taikyti

  1. Skirmantė Gadeikytė

    Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos prokuroro sprendimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones problemos: forma, pagrindai, apskundimo tvarka. Tiriamas vienas iš prokuroro vykdomos viešojo intereso gynimo funkcijos aspektų – sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo...
Grįžti