bangos aukštis

  1. Egidijus Kasiulis

    Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

    Santrauka. Straipsnyje tirtas Baltijos jūros bangavimas vertinant jį kaip energetikos šaltinį. Nors pasaulyje jūrinės (hidrokinetinės) energetikos išteklių tyrimai vykdomi jau gana seniai, Lietuvoje jie tik pradedami. Esamų priekrantinių hidrometeorologinių matavimų stočių vizualinių matavimų...
Grįžti