civiliniai ginčiai

  1. Justinas Jarusevičius

    Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

    Santrauka. Pagrindinis klausimas, kuris analizuojamas šioje studijoje, – ar yra pagrįstas civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumo ribojimas. Pagrindiniai žodžiai: civiliniai ginčiai, viešasis interesas, arbitruotinumas.
Grįžti