daukanto rašyba

  1. Birutė Gudelienė

    Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

    Santrauka. Vienas didžiausių XIX a. rašybos reformuotojų ir inovatorių buvo Daukantas. Jis buvo pirmasis, rašęs tik lietuvių (žemaičių) kalba. Daukantas, ėmęsis sudarinėti savo rašybos sistemą, įsivedinėjo iki tol savo darbuose nevartotus rašmenis, juos normino, aiškino jų vartoseną, tačiau...
Grįžti