diskurso strategija

  1. Vilma Popovienė

    Studija Nostalginis diskursas lietuvių memuaristikoje

    Santrauka. Studijoje, remiantis rusų literatūrologo Ilono Fraimano teorinėmis įžvalgomis ir jo pateikta memuarinių tekstų tipologija, analizuojama lietuvių memuaristikos diskursyvinė raiška (diskurso strategijos), bandant pritaikyti pagal žanro specifiką naratologijos teorinius principus...
Grįžti