ekonomikos augimas

  1. Eugenija Martinaitytė

    Straipsnis Kūrybinių industrijų įtaka ekonomikos plėtrai

    Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojama kūrybinių industrijų sąsaja su ekonomikos augimu. Pateikiama kūrybinių industrijų sampratos analizė inovacijų ir ekonominės sistemos kontekste. Abipusis ryšys tarp kultūros sektoriaus ir ekonomikos, pasireiškiantis per visumą formų, reguliavimo įvairovę...
  2. Gerda Žigienė

    Straipsnis Valstybės išlaidų struktūros ir politinės ideologijos sąsajų įtaka šalies ekonomikai

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama valstybės išlaidų įtaka ekonomikai, analizuojama kaip valstybės išlaidų struktūra veikia ekonomikos augimą, atskleidžiama vyraujančių politinių ideologijų įtaka valstybės išlaidų struktūrai. Pagrindiniai žodžiai: ekonomikos augimas, politinė ideologija...
Grįžti