ernestas galvanauskas

  1. Romualdas Juzefovičius

    Straipsnis Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.)

    Santrauka. Lietuvių specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimas Klaipėdoje po miesto įjungimo į Nepriklausomos Lietuvos sudėtį 1923 m. buvo labai aktualus, tačiau tik 1934 m. jame buvo įsteigta aukštoji mokykla – trimetis Prekybos institutas, kurio įsteigimo iniciatorius, pirmasis rektorius...
Grįžti