galia

 1. Donatas Brandišauskas

  Straipsnis Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) oročėnų-evenkų lyginamoji studija

  Santrauka. Oročėnų sėkmės bei galios sampratų raiškos analizė tapo svarbi atskleidžiant autochtonų santykius su kitais asmenimis (dvasiomis, gyvūnais bei žmonėmis) taigos vietovėse bei siekiant sėkmės medžioklėje bei elnių auginime posovietinėje aplinkoje. Naudojant etnografinius ir...
 2. Donatas Brandišauskas

  Straipsnis Įvietinta sėkmė ir galia: Rytų Sibiro autochtonų Oročėnų-Evenkų posovietinio kraštovaizdžio patirtys

  Santrauka. Straipsnis tęsia ankstesnėje publikacijoje apžvelgtas oročėnų-evenkų sėkmės bei galios sampratų raiškas, kurios atskleidžia autochtonų santykius su kitais žmogiškais ir nežmogiškais asmenimis ir taigos vietovėmis. Pasitelkiant etnografinius ir lyginamuosius šaltinius, šiame...
 3. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Antimuziejus kaip procesuali atmintis: Alytaus avangardizmo atvejis

  Santrauka. Straipsnyje aptariami muziejaus sampratos kaitos ypatumai, pradedant muziejų profesionalizacijos procesais XIX a. pabaigoje ir baigiant muziejų emancipacija, įgavusia pagreitį XX a. 7-ojo dešimtmečio antroje pusėje, nuo to laiko vis intensyvėjančia ir patiriančia įvairių...
 4. Kristina Garalytė

  Straipsnis „Mažoji“ tradicija Indijoje: ramnamių sąjūdžio religinės ir socialinės tapatybės tyrimas

  Santrauka. Straipsnio objektas – „mažoji“ tradicija Indijoje apskritai ir konkretus ramnamių sąjūdžio atvejis. Pasitelkus ramnamių sąjūdį siekiama įrodyti tezę, kad „mažoji“ tradicija nėra pasyvi, bet kurianti ir manipuliuojanti įvairiomis tapatybės kūrimo strategijomis savo padėčiai gerinti...
Grįžti