indija

 1. Audrius Beinorius

  Straipsnis Žydų (savi)reprezentacija ir recepcija kolonijinėje Indijoje

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas indų diskursas apie žydus, kurie yra viena mažiausių Indijos bendruomenių. Indiškoji žydų reprezentacija kontekstualizuojama platesniame Indijos kultūrinės, politinės ir religinės istorijos kontekste. Tuo tikslu pasitelkiami reprezentacinių tyrimų ir...
 2. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Santrauka. Darbo objektas – devadasių (Indijos šventyklų šokėjų) institucija. Devadasių statuso kaitą kolonijiniu laikotarpiu nulėmė išorinės ir vidinės priežastys. Kolonijinė britų politika per administracines, teisines reformas keisdama pagrindines Indijos socioreligines institucijas sudarė...
 3. Kristina Garalytė

  Straipsnis „Mažoji“ tradicija Indijoje: ramnamių sąjūdžio religinės ir socialinės tapatybės tyrimas

  Santrauka. Straipsnio objektas – „mažoji“ tradicija Indijoje apskritai ir konkretus ramnamių sąjūdžio atvejis. Pasitelkus ramnamių sąjūdį siekiama įrodyti tezę, kad „mažoji“ tradicija nėra pasyvi, bet kurianti ir manipuliuojanti įvairiomis tapatybės kūrimo strategijomis savo padėčiai gerinti...
Grįžti