individuali atmintis

  1. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

    Straipsnis Nacionalinis tapatumas ir atmintis šiuolaikinėje ekranosferoje ir medijų mene

    Santrauka. šiuolaikinės ekranosferos arba, prancūzų filosofo ir sociologo Gilles’o Lipovetsky teigimu, visur esančio, daugiaformio, multimedijuoto „globalaus ekrano“ veikimas nevienareikšmis – jis medijuoja kolektyvinę atmintį, transliuoja praeities vaizdinius, tačiau išstumia iš bendruomeninės...
Grįžti