Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
Registruota:
2015-09-22
Straipsniai:
99
Kolegos citavo:
2
Kolegos minėjo:
12

Sklaidos priemonės

Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Padalinys:
  Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius
  Pareigybė:
  vyresnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1996 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę. Tame pačiame universitete 1998 m. baigė ir magistro studijas. 2004 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Meninės kūrybos socialumo problema Pierre'o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje. 2005 m. išleido mokslinę monografiją Pierre'as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai. 2011 m. kartu su Vytautu Rubavičiumi sudarė straipsnių rinkinį Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. 2013 m. drauge su Odeta Žukauskiene sudarė Algio Uždavinio kūrybai skirtą knygą Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose yra paskelbusi per 30 mokslinių publikacijų, kultūros ir meno kritikos straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, kultūros ir meno sociologija, vizualioji kultūra, medijų kultūra, estetika, kultūrinė atmintis.