juozapas legavičius

  1. Veronika Girininkaitė

    Straipsnis Juozapas Legavičius (1743–1812): gyvenimas ir raštai

    Santrauka. Straipsnyje pirmą kartą lietuviškai išsamiau pristatomi švietėjo, rašytojo, kunigo Juozapo Legavičiaus (1743–1812) biografija ir jo kūrybinis palikimas. Parodyta šio autoriaus veikalų svarba Apšvietos epochos kontekste. Identifikuota dviejų anoniminėmis laikytų knygų autorystė...
Grįžti