kaupimo principas

  1. Martynas Endrijaitis

    Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

    Santrauka. Straipsnyje, identifikuojant pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apmokestinant pelno mokesčiu, sąlygas, implikuojant finansinės apskaitos normų analizę, atsakoma į klausimą, ką reiškia kaupimo principo taikymą apibūdinantis teiginys „pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o...
Grįžti