kultūrinis kapitalas

  1. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

    Straipsnis Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama kultūrinės atminties kaip kultūrinio kapitalo samprata, kultūrinės atminties raiška – eksternalizacija ir objektyvacija. Išsamiai aptariama, kaip kultūrinė atmintis įvietinama ir kokios vietos bei objektai stiprina kultūrinę atmintį, o kokios – priešingai...
Grįžti