lietuvos komunistų partija (lkp)

  1. Mindaugas Tamošaitis

    Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

    Santrauka. Straipsnyje aptariama bendra LKP padėtis sovietmečiu, analizuojami dalies rašytojų stojimo į šią partiją motyvai, rašytojų komunistų požiūris į partiją Tautinio atgimimo laikotarpiu, ypatingas dėmesys skiriamas rašytojų komunistų vaidmeniui 1989 m. gruodžio 19–23 d. įvykusiame LKP XX...
Grįžti