liudvikas rėza

  1. Regina Koženiauskienė

    Vertimas Dvi dedikacijos apie Kristijoną Donelaitį: nuo Rėzos iki Tecnerio

    Santrauka. Motyvų skelbti XIX a. Liudviko Rėzos ir Franco Tecnerio dedikacijas ir jų vertimus buvo keletas. Problema ta, kad ligi šiol į šiuos kūrinius nė karto nebuvo pažiūrėta atidesniu žvilgsniu. Švenčiant 300-ąsias Donelaičio gimimo metines per pranešimus tarptautinėse konferencijose norėta...
Grįžti