memorialai

  1. Odeta Žukauskienė

    Straipsnis Sugrįžusi žydų atmintis: vaizdinės reprezentacijos formos

    Santrauka: Straipsnyje aptariamas žydų istorinės ir kultūrinės atminties sugrįžimas XX a. pabaigoje, Lietuvai atgavusvalstybinę nepriklausomybę. Platesniuose teoriniame ir istoriniame kontekstuose tyrinėjamos žydų atminties sugrįžimo aplinkybės, Holokausto nutylėjimo politikos nutraukimas ir...