meno praktika

  1. Odeta Žukauskienė

    Straipsnis Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika

    Santrauka. Kritinis muziejaus diskursas siekia skatinti esminius institucijos normų ir valdymo politikos pokyčius. Todėl šiame straipsnyje nagrinėjami naujosios muzeologijos ir institucinės kritikos keliami klausimai, kurie apima platų meno valdymo, galios santykių, reprezentacijos kanonų...
Grįžti