metakritika

  1. Nerijus Brazauskas

    Studija Personažas ieško skaitytojo, arba Apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane

    Santrauka. Studijoje nagrinėjamas metaliteratūriškumas ir jo strategijos XX a. Vakarų romane. Tyrimo objektas – XX a. Vakaruose sukurti modernistiniai ir postmodernistiniai romanai. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti metaliteratūriškumo sąvokos ir su ja susijusių terminų apibrėžtis; 2) nagrinėti...
Grįžti