moderni visuomenė

  1. Kęstutis Trakšelys

    Straipsnis Švietimo kaip socialinio instituto transformacija modernioje Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje aptariama socialinio instituto – švietimo – transformacija modernios visuomenės kontekste. Analizuojama modernybės ir vėlyvosios modernybės sampratos bei išskiriami pagrindiniai bruožai. Nagrinėjama švietimo instituto įtaka moderniai visuomenei bei švietimo instituto...
  2. Kęstutis Trakšelys

    Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama, kaip modernioje visuomenėje reiškiasi suaugusiųjų švietimas. Moderni visuomenė sureikšmina švietimą, nes jis suteikia galimybę tobulėti, socialinį mobilumą, karjeros galimybes. Suaugęs asmuo tokioje visuomenėje jaučiasi nesaugus, tad geras išsilavinimas tampa...